NOG
DAGEN

Feesten met een doel

Knock On Wood is een feest met een meerwaarde, want nadat eerdere versies van 2011 en 2013 de opbrengsten naar ons project in Mtakuja in Tanzania zijn gegaan, in 2015 naar De Voedselbank Soest, en in 2017 naar de stichting ZOALSJAN, is er nu gekozen voor een drietal lokale projecten!

Te weten "symposium Licht op Steen", "renovatie Cabrio openluchttheater" en "de tuinbouwkas Vosheuvel".

Symposium Licht op Steen

Kunststichting HazArt Soest heeft naar voorbeeld van o.a. NordArt in Budelsdorf en RC Woerden het initiatief opgepakt om een grootschalig evenement te organiseren rondom kunst & cultuur getiteld ‘Licht op Steen’. Een unieke manifestatie die waarde toevoegt aan het wonen in en de beleving van Soest en omstreken. Specifieke doelgroepen zijn, naast een breed publiek, eerste en tweedejaars scholieren (middelbare scholen), groepen verstandelijk gehandicapten, ouderen in/via instellingen. De basis wordt gevormd door 10 Utrechtse steenbeeldhouwers die 12 dagen op lokatie werken en bezoekers inzicht geven in het ambachtelijke en creatieve proces van het kunstenaarsschap. Locatie is de beeldentuin HazArt in Soest. Naast lokale en regionale bezoekers verwacht de stichting ook veel landelijk belangstelling.

Renovatie Cabrio openluchttheater
Stichting Cabrio heeft een ambitieus programma om de faciliteiten te renoveren zonder het authentieke karakter van het theater te verliezen. Door deze renovatie wordt het openluchttheater Cabrio meer duurzamer, bereikbaarder en eigentijdser.

De tuinbouwkas Vosheuvel
Scholencomplex de Vosheuvelgroep biedt leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking scholing o.a. opleiding tot groenhulp. De vosheuvelgroep bouwt een nieuwe school, echter zonder de vertrouwde en er toedoende tuinbouwkas. Om redenen van nieuwbouw-eisen, geen regelkader in zorgbudgetten en toewijzing van de beschikbare middelen is een noodzakelijk educatief en constructief element weggevallen: de tuinbouwkas kan niet worden gebouwd. De tuinbouwkas heeft een regionale uitstraling en geeft jaarlijks aan 170 leerlingen waarvan +/- 60 uit Soest-Baarn educatie op het gebied van groenvoorziening. Hiervan vinden structureel 6 tot 12 jongvolwassenen, na het volgen van het keuzevak Groen, een baan waarbij ze een duurzaam leven kunnen opbouwen. Door de netwerk-verbanden van De Vosheuvel is een duurzame inbedding van de doelgroep mogelijk en ook noodzakelijk in de samenleving. Door een deel bij te dragen aan het nog te realiseren bedrag dragen we bij en geven aan dat we achter de bouw van een duurzame en educatieve tuinbouwkas staan.

2017
In 2017 ging € 25.000 van de opbrengst naar de stichting ZOALSJAN. In 2014 kreeg Jan Jager het bericht dat hij leed aan de ziekte ALS. Jan heeft tijdens zijn ziekte het initiatief genomen om een stichting op te richten om andere ALS-patiënten te helpen met hulpmiddelen. Zijn bewonderenswaardige motivatie inspireerden ons om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen. Met als voornaamste doel: ervoor zorgen dat ALS- patiënten zolang mogelijk in een comfortabele thuisomgeving kunnen genieten met familie en vrienden voor de resterende tijd.

2015
In 2015 ging de opbrengst van 37.500 euro naar de Voedselbank Soest; ruim zeven jaar geleden heeft onze Rotaryclub Soest-Baarn ervoor gezorgd dat de huisvesting van hun werd opgeknapt en dat de huur voor 7 jaar werd gegarandeerd. Door onze club is er enkele jaren geleden ook nog een uitbreiding geweest van de ruimte ivm de grote behoefte in de crisistijd. Dit is gelukt mede dankzij Knock On Wood Version 3!

2014
In 2014 is het project in Mtakuja volledig afgerond en hebben wij als Rotaryclub Soest-Baarn, mede met hulp van onze zusterclub in Ahlen (D) in totaal 115.000,00 euro kunnen schenken. Daar is een medisch centrum van gebouwd met woningen voor health workers en is een extra agregatie systeem aangelegd, waardoor er nu een land voor 200 boerengezinnen klaar is om jaarlijkse mais, pompoenen etc op te verbouwen. Tevens is er een extra waterpunt gecreëerd, waardoor de bewoners minder ver hoeven te lopen om hun water op te halen. Kortom; prachtige dingen, mede dankzij twee geweldige Knock On Wood Muziekfeesten!!!

Kom dus naar Knock On Wood GOLD EDITION en dans voor de drie lokale doelen want het is keihard nodig dat wij met z'n allen ons steentje bijdragen!

Openlucht Theater Cabrio te Soest Met De Edwin Evers Band gaat het dak eraf